Grossisten som hjälper dig med böcker och spel
Kundvagn 0
Trädgårdsmästarinnor : Hundra år av kamp för jämställd trädgårdsutbildning

Boel Nordgren och Inger Olausson

Trädgårdsmästarinnor : Hundra år av kamp för jämställd trädgårdsutbildning


Trädgårdsmästarinnor: Hundra år av kamp för jämställd trädgårdsutbildning är berättelsen om kvinnors kamp för att ta plats inom trädgårdsbranschen på samma villkor som män. Boken fokuserar på det praktiska yrket trädgårdsmästare, ett yrke som ligger nära det traditionellt kvinnliga arbetet i hemträdgården. Så nära att gränsen mellan yrkesliv och hemliv ibland varit oklar för kvinnors del.  Bokens berättelse sträcker sig från 1860 ända fram till 1960, men särskild tonvikt ligger på två kvinnor; Ida Schmidt (1857-1932) och Stina Swartling (1858-1929). Vid sekelskiftet 1900, då utbildningsmöjligheterna för trädgårdsintresserade kvinnor var obefintliga, tog de saken i egna händer och startade skolor riktade enbart till kvinnor. Swartlings trädgårdsskola i Närke startade år 1899 och året därpå grundade Schmidt sin skola i Blekinge. Flera av dåtidens trädgårdskvinnor var aktiva inom kvinnorörelsen och i berättelsen finns flera starka personligheter med vass penna som arbetade hårt för kvinnors rätt till utbildning.  Avslutningsvis kopplas historien till nuläget. Idag ser trädgårdsbranschen annorlunda ut: både trädgårdsutbildningar och trädgårdsbranschen domineras av kvinnor. De kvinnliga förebilderna syns dock sällan i historieskrivningen, och yrkets status har sjunkit sedan det blev kvinnodominerat. Intresset för de kvinnliga förebilderna är stort, särskilt stort är intresset bland unga kvinnliga trädgårdsmästare. I en tid när odling och självförsörjning får allt större betydelse och fler intresserade är det av vikt att lyfta fram pionjärer inom området, även de kvinnliga. Boel Nordgren är född i Blekinge och härstammar från småbrukarsläkter där brukandet av jorden fortsatt genom generationerna. Hon har en examen i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp, och har även läst bland annat agrarhistoria och ekonomisk historia. Under en period arbetade hon som forskningsassistent vid SLU Alnarp, men under större delen av sitt yrkesverksamma liv har hon drivit eget som trädgårdshistoriker och trädgårdsantikvarie i företaget Edlas Have.    Inger Olausson kommer ifrån Tjörn i Bohuslän och efter studier på trädgårdslinjen på lantbruksskolan i Dingle och på folkhögskolor läste hon till hortonom på SLU med fokus på miljöfrågor. Hon doktorerade i agrarhistoria med en avhandling om handelsträdgårdarnas historia. Som akademiforskare vid Kungl. Vitterhetsakademien etablerade hon forskningsfältet hortikulturhistoria och är bland annat ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Inger Olausson är idag verksam på Uppsala universitet och har vid sidan om företaget Hortikultura.

Utkommer: 2023-03-30

ISBN: 9789178435807

Artnr: 5700


Visa fler