Grossisten som hjälper dig med böcker och spel
Kundvagn 0
Om fåglar i Sverige : deras liv och leverne

Staffan Ullström och Lars-Åke Janzon

Om fåglar i Sverige : deras liv och leverne


Om fåglar i Sverige - deras liv och leverne presenterar våra vanligaste fågelarter i text och bild. Vi möter 113 arter som vi kan träffa på i våra trädgårdar och parker eller i vår närmaste omgivning, vare sig den är lantlig eller ej. Några finner man kanske under en båttur i skärgården. Andra träffar man på i skogen. De allra flesta av arterna finns i södra Sverige men några är vanliga även längst upp i Norrland. Dessutom får vi bekanta oss med ett litet antal karismatiska fåglar, som är sällsynta i vårt land men som förtjänar vår uppmärksamhet eftersom de är vackra, säregna eller har en intressant historia.Lars-Åke Janzon beskriver var fåglarna påträffas, hur de lever och vilka särdrag de har när det gäller beteenden, boplats eller förekomst i folktro. Vi får lära oss om gröngölingens enstöringsliv, tornseglarens jaktstrategi och hur koltrasten värmer fötterna om vintern.Samtliga arter illustreras med vackra akvareller av Staffan Ullström.Boken är en förkortad och omarbetad version av praktverket Om fåglar i Sverige (2015).

Utkommer: 2020-03-13

ISBN: 9789113099200

Artnr: 5344