Grossisten som hjälper dig med böcker och spel
Kundvagn 0
Trädgårdar

Ulf Nordfjell

Trädgårdar


Den internationellt välkände landskapsarkitekten Ulf Nordfjell har skapat många fantastiska trädgårdar och parker. När han nu presenterar tio nya skapelser är det med fokus inte bara på skönheten, utan också på hur parker och trädgårdar påverkas såväl av ett klimat i förändring som årstidernas växlingar.Vi får följa med på en makalös trädgårdsresa – från norra Sverige till Medelhavet, en resa genom många breddgrader och klimatzoner. Vi får en inblick i tankarna bakom slottsparker, stadsparker och villaträdgårdar och hur deras arkitektur och design kommer till. Men Nordfjell lyfter också vår tids stora ödesfråga: klimatförändringarna som påverkar parker och trädgårdar på kort och lång sikt.Jason Ingram, internationellt uppmärksammad trädgårdsfotograf, har tagit en stor del av bilderna i boken. Med sin kamera fångar han såväl det bleka ljuset i norr som de varma färgerna som medelhavsljuset ger. Lisen Stibeck och Yanan Lis unika bilder kompletterar, för att visa hur olika vi ser på och uppfattar våra trädgårdar.Ulf Nordfjell är landskapsarkitekt LAR/MSA och har under mer än 40 år arbetat med stadsförnyelse över hela landet. Hans motto är att förena arkitektur och design med natur och hortikultur. Ulf Nordfjell vill med sitt sätt att arbeta även lägga fokus på betydelsen av teamwork, som indirekt också fått stor internationell uppmärksamhet under åren.Många är de stadsparker han restaurerat, förädlat och utvecklat, till exempel Berzelii park i Stockholm, Trädgårdsföreningen i Göteborg och Göteborgs botaniska trädgårds entréområde, nya stadsdelarna Dalénum och Silverdal i Stockholm, stadsförnyelse i Skellefteå och Rådhusparken i Umeå för att nämna några.År 2001 utgav han tillsammans med Lars Krantz boken Trädgårdsmöten på Rosendal och 2006 kom boken 12 trädgårdar av Ulf Nordfjell med foton av Jerry Harpur som utvecklades till 14 Gardens 2010, utgiven på Frances Lincolns förlag.

Utkommer: 2023-02-04

ISBN: 9789113094014

Artnr: 5697


Visa fler