Grossisten som hjälper dig med böcker och spel
Kundvagn 0
Lustodla! Grönskande trädgård och gott om tid till annat

Charlotta Björnulfsson

Lustodla! Grönskande trädgård och gott om tid till annat


Lustodla! Grönskande trädgård och gott om tid till annat vill inspirera till att odla på ett sätt som gör att man inte tröttnar. Att lustodla är så enkelt att man har svårt att tro att det verkligen fungerar. Lustodlare använder mycket täckväv, som när den lagts på plats får ligga kvar på samma ställe i decennier utan att flyttas. Väven gör att man slipper gräva, slipper rensa, slipper kupa, slipper gallra och nästan helt slipper vattna. Till skillnad från traditionell täckodling slipper man också tillföra nytt material när det gamla multnat. I och med att livet under väven inte störs av grävande och annat utan lämnar maskar och insekter ifred få de ro att bearbeta jorden så att den blir lucker och mycket bra att odla i.   I den här boken finns ingen komplett lista över trädgårdsväxter, blommor, bär och träd utan här tas endast upp sorter som är lätta att lyckas med. Det finns inte heller någon fullständig genomgång av beskärning, gödsling eller jordarter (det går bra att lustodla även i svåra jordar), utan bara information som är absolut nödvändig. Och allt är så enkelt att även den minst uthålliga kommer att klara det!   Lustodla! Grönskande trädgård och gott om tid till annat ska väcka längtan att ge sig ut i trädgården.      Vem ska inte ska läsa den här boken:  Den som har trädgård som sitt enda intresse och vill att det ska uppta all fritid.  Den som vill bli expert innan hen greppar grensaxen.  Den som älskar att rensa i timmar och ser fram mot att få göra om det efter någon vecka.  Den som tycker det är intressant att hålla reda på vilken sorts näring varje växt ska ha och hur ofta.  Vem är den här boken skriven för: Den som vill ha en grönskande trädgård och gott om tid att ägna sig åt annat.  Den som gärna gör saker med sina odlingar, men vill att det ska vara bestående. Den som hellre ger sig i kast med nya projekt, än tvingas rensa upp i gamla.  Den som nöjer sig med att allt inte blir optimalt, men tillräckligt bra för att växterna ska trivas och utvecklas.  Boken är skriven av Charlotta Björnulfson, författare och illustratör och faktagranskad av Margareta von Rosen, landskapsarkitekt, trädgårdslärare och fotograf samt Carina Jonsson, trädgårdsmästare. Illustrationer av Kristin Lidström. 

Utkommer: 2023-03-15

ISBN: 9789178435753

Artnr: 5698


Visa fler